2019-11-03

Kauno rajone, Alšėnų seniūnijoje tęsiama graži tradicija. Digrių kapinėse buvo pagerbtas rezistencijos kovų dalyvių ir visų kitų čia palaidotų žmonių atminimas. Maldai ir susikaupimui pakvietė Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas Arminas Lukoševičius. Kasmet Digrių kapines, kuriose yra virš 20-ties slapčia palaidotų „Tauro“ apygardos partizanų, J.Lukšos bendražygių kapų, tvarko Alšėnų seniūnijos darbuotojai, Lietuvos Policijos mokyklos kursantai, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus moksleiviai ir vietos gyventojai. Jie tautine juostele apjuosia žuvusiųjų už Lietuvos laisvę antkapinius paminklus ir kryžius, uždega žvakutes.