(8 37) 534114 ezereliokultura@gmail.com

Alšėnų

Nuo 2013 m. gruodžio 31 dienos, įvykus kultūros centrų reorganizacijai, Alšėnų kultūros centras tapo Alšėnų laisvalaikio sale, priklausančia Kauno rajono Ežerėlio kultūros centrui.

Laisvalaikio salės veikla labai įvairi – tenka suburti įvairių socialinių sluoksnių ir įvairaus amžiaus žmones. Seniūnijoje yra 24 kaimai, kurie išsidėstę 15-kos kilometrų spinduliu.

Istorija

Alšėnai – seniūnija Kauno rajono pietinėje dalyje, į vakarus nuo Garliavos. Seniūnijoje yra 26 kaimai, tarp jų seniūnijos centras – Mastaičiai. Čia įsikūrusi Lietuvos policijos mokykla –profesinio mokymo įstaiga, vykdanti policijos pareigūnų pirminį ir tęstinį profesinį rengimą. Kitas svarbus centras yra Pažėrai. Tai bažnytkaimis, kuriame gyvena per 200 žmonių ir kuriame yra net dvi bažnyčios. 2010 m. apie šį istorinį kraštą išleista knyga „Pažėrų parapijai 100 metų“. Alšėnų seniūnija miškinga, todėl šiose apylinkėse yra gausu partizaninį laikotarpį bei kovas menančių vietų.

 

Nuo 2013 m. gruodžio 31 dienos Alšėnų seniūnijoje pradėjo veikti Alšėnų laisvalaikio salė, koordinuojama Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro. Laisvalaikio salės veikla labai įvairi –organizuojamos valstybinės ir kalendorinės šventės, edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės. Viena didžiausių metų švenčių – Pažėrų kaime vykstantys Žolinės atlaidai, kurie sutraukia gausų būrį apylinkių gyventojų bei jų svečių. Kasmet minimos partizanų vado Juozo Lukšos – Daumanto mirties metinės. 2021 metais jo žūties vietoje, Pabartupio kaime, vyko iškilmingas šio iškilaus partizano 100-ųjų gimimo ir 70-ųjų mirties metinių minėjimas.

Alšėnuose puoselėjamos ir mėgėjų meno veiklos. Čia repetuoja ir koncertuoja tautinių šokių grupė „Vija“ (vad. E. Šnipaitis) bei klubas „Dainupė“ (vad. A. Gruzinskas).

 

Puoselėjant šio krašto kultūrą bei tradicijas glaudžiai bendradarbiaujama su Alšėnų seniūnija, bendruomeninėmis organizacijomis, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriumi, Lietuvos Policijos mokykla bei kitomis seniūnijoje veikiančiomis organizacijomis ir įstaigomis. 

 

Žymios istorinės asmenybės: 

 • Tėvas Jonas Bružikas (1897-1973) – kunigas, jėzuitas, garsus misionierius, pamokslininkas, žurnalistas.
 • Monsinjoras Andrius Gustaitis (1910-2000) – kunigas, vikaras, Vilkaviškio parapijos dekanas, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris, Bažnytinio tribunolo oficiolas, Kunigų Tarybos ir Konsultorių kolegijos narys.
 • Juozas Lukša-Daumantas (1921-1951) –  partizanų vadas, žuvęs greta Pažėrų esančiame Pabartupio kaime. 
 • Gydytojas kardiologas, profesorius Alfredas Smailys (1928-1995) – mokslo apie žmogaus atgaivinimą pradininkas Lietuvoje, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.
 • Kazimieras Skučas – kunigas, rimorystės muziejaus įkūrėjas.

 

Lankytinos vietos

 • Partizano Juozo Lukšos Daumanto žūties vieta 
 • Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios (medinė, statyta XVIII a. II p. ir mūrinė, statyta 1936 m.)
 • Digrių koplytėlė
 • Nepriklausomybės paminklas Pažėrų kaime
 • Paminklas pavasarininkams Pažėrų kaime
 • Paminklas Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti Padainupio kaime
 • „Tauro“ apygardos partizanų palaidojimo vieta Digrių kapinėse

 

Kolektyvai

Repeticijų laikas

Vyresniųjų tautinių šokių grupė „Vija“ (vad. E. Šnipaitis) – I 19.00 – 21.00 val.

Ilgakiemio laisvalaikio salė

 

Keisti šrifto dydį