+370 37 534114 ezereliokultura@gmail.com facebook accesibility

Zapyškio

Pirmieji Zapyškio seniūnijos kultūros namai buvo įsteigti 1960 m. Altoniškių kaime (vad. Ada Rinkevičiūtė). Čia veikė pučiamųjų orkestras, moterų ansamblis, vaikų ir jaunimo liaudies šokių rateliai, vyrų choras.

Darbo laikas

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro Zapyškio laisvalaikio salės buveinė –
Kauno r. sav., Kluoniškių k., Šviesos g. 18, LT-53417;

Kultūrinių renginių organizatoriaus darbo laikas:

Pirmadienis – antradienis 12.00 – 20.30
Pietų pertrauka: 16.00 – 16.30    

Trečiadienis – penktadienis 8.30 – 17.00
Pietų pertrauka: 12.30 – 13.00                                                                                            

Mob. tel.: +370 699 28425
El. p. zapyskio.kulturos.centras@gmail.com

Istorija

Pirmieji Zapyškio seniūnijos kultūros namai buvo įsteigti 1960 m. Altoniškių kaime (vad. Ada Rinkevičiūtė). Čia veikė pučiamųjų orkestras, moterų ansamblis, vaikų ir jaunimo liaudies šokių rateliai, vyrų choras.

1980 m. visi šie kolektyvai persikėlė į naujai pastatytus Zapyškio zoninius kultūros namus. Juose šešiolikoje būrelių dalyvavo daugiau nei 200 Zapyškio apylinkės gyventojų. Veikė vaikų klubai „Žemyna“, „Želmynėliai“, jaunumo klubas „Altonė“, moterų choras, vyrų vokalinis ansamblis, pučiamųjų orkestras, kaimo kapela, vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvai. 1989 – 1992 m. aktyviai darbavosi Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio šeštadieninė tautinė mokykla, kuriai vadovavo kultūros renginių organizatorė L. Sinkevičienė. Buvo organizuojamos tremtinių sueigos, gimtosios kalbos šventės, tradicinės sueigos „Knygnešių keliais“, Rasų ir kitos kalendorinės šventės.

Zapyškio zoniniams kultūros namams buvo suteiktas puikaus darbo kultūros namų vardas. Respublikiniuose konkursuose, Dainų šventėse, zoninėse apžiūrose Zapyškio meno saviveiklos kolektyvai rodė puikų meninį lygį, užimdavo prizines vietas. 1975 m. ir 1980 m. pučiamųjų orkestras parengė respublikinių dainų švenčių repertuarus.

Ne vieną šokėjų kartą užaugino ilgametė tautinių šokių vadovė L. Kaminskienė. Suaugusiųjų tautinių šokių kolektyvas „Judrija“ ir vaikų bei jaunuolių tautinių šokių kolektyvai – rajono, apskrities konkursų nugalėtojai, Kauno rajono ir pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyviai. 2005 m. „Judrija“ atstovavo Lietuvai Vokietijoje Baltijos šalių festivalyje.

Nuo 1999 m. kultūros centre aktyviai dirbo ilgametis vyrų vokalinio ansamblio ir kaimo kapelos „Nemuno vingis“ meno vadovas St. Skabickas, nuo 2004 m. šiems kolektyvams vadovavo meno vadovas V. Brušnius.

Gražų indelį į kultūrinį gyvenimą įnešė moterų vokaliniam ansambliui ir tercetui vadovavusi R. Mažeikienė, jos veiklą kūrybingai tęsė (iki 2010 m.) meno vadovė L. Grigaitienė. L. Grigaitienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis „Saulėgrąža“ 2010 m. vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ pelnė II kategoriją.

 

Zapyškio kultūros centro istorija mena šiuos vadovus: A. Rinkevičiūtė, D. Kasperavičienė, Z. Zastartienė, J. Mackonienė, čia dirbo vyr. metodininkė, vėliau renginių organizatorė L. Sinkevičienė, meno vadovai – S. Padleckis, J. Tamulaitis, A. Chmeliauskas, J. Drevinskas, K. Motuza, A. Jauniškis, S. Skabickas, S. Imbrasas, O. Makauskienė, L. Kaminskienė, R. Mažeikienė.

Nuo 2013 m. gruodžio 31 d., įvykus kultūros centrų reorganizacijai, Zapyškio kultūros centras tapo Zapyškio laisvalaikio sale, priklausančia Kauno rajono Ežerėlio kultūros centrui.

Dabar Ežerėlio kultūros centro Zapyškio laisvalaikio salė yra įsikūrusi renovuotose pagrindinės mokyklos patalpose (Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r.). Renginiai vyksta mokyklos aktų salėje, Zapyškio seniūnijos salėje. Šiltuoju sezonu – Senojoje Zapyškio bažnyčioje, vasaros estradoje, seniūnijos kaimuose (Altoniškiuose, Braziūkuose, Jadagoniuose).

Zapyškio laisvalaikio salėje dirba kultūrinių renginių organizatorė, Ežerėlio kultūros centro etnografė bei Zapyškio laisvalaikio salės folkloro ansamblio „Altonė“ vadovė Jūratė Bytautė ir meno vadovė Miglena Perminienė (sutartinių giedotojų grupė „Devyniaragė“, folkloro ansamblis „Altonė“).

Laisvalaikio salė ir šiandien tęsia gražias praeities tradicijas. Organizuojamos valstybinės, etnokultūrinės ir bendruomeninės šventės bei minėjimai: Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienų minėjimai, Užgavėnių, Rasų, Karaliaus Mindaugo karūnavimo, Žolinių, Kalėdų šventės. Gausaus būrio svečių iš visos Lietuvos kasmet sulaukia respublikinis Aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“, kuris įprastai vyksta pirmąjį gegužės šeštadienį.

Organizuojami renginiai, skirti Holokausto aukoms atminti, rezistencinių kovų dalyvius pagerbti. Organizuojami žanriniai renginiai, skirti pagyvenusiems žmonėms, jaunimui, įvairūs edukaciniai užsiėmimai.

Laisvalaikio salė aktyviai bendradarbiauja su seniūnija, mokykla, biblioteka, bažnyčia, bendruomenės centru. Kartu rengiamos šventės, minėjimai, akcijos, vykdomi projektai.

 

Žymūs žmonės:

 • Andrius Vištelis-Višteliauskas – (1837-1912) aušrininkas – išaugęs iš pačio lietuvių tautos kamieno. Tai vienas talentingiausių Aušros poetų, lietuviškos spaudos kūrėjas ir jos platintojas, publicistas ir vertėjas.
 • Jurgis Žitinevičius – (1871-1945) knygnešys, aktyvus visuomenės veikėjas, 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis, Zapyškio Šaulių būrio vadas.
 • Motiejus Eimaitis – (1840-1919) vienas pirmųjų Lietuvos knygnešių, pradėjęs gabenti knygas nuo 1865 metų.
 • Vincas Kudirka – (1858–1899) rašytojas, vasaras leidęs Zapyškyje pas kunigą J. Kolitą. Zapyškis neatsiejamas nuo laikraščio „Varpas“ istorijos: šioje vietovėje buvo ne tik rašomi straipsniai, renkama informacija, iš čia slapta siųsta medžiaga laikraščio publikacijoms į Prūsiją, bet čia atvykdavo ir kiti leidinio organizatoriai – varpininkai: V. Palukaitis, P. Mikolainis pasitarti įvairiais svarbiais laikraščio leidybos ir organizavimo klausimais.

 

Lankytinos vietos:

 

 • Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (XVI a. pab.)
 • Zapyškio žydų žudynių vieta ir kapas vakariniame miestelio pakraštyje netoli senosios Zapyškio bažnyčios
 • Zapyškio senosios kapinės, koplyčia (XIX a. pab.)
 • Senosios Zapyškio žydų kapinės
 • Žydų žudynių vieta ir kapas prie Zapyškio žydų kapinių
 • Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui (1928 m., 1989 m. atstatytas)
 • „Stuba“ – tai nuo 2014 m. veikianti šešių mamų privati iniciatyva – saviraiškos centras jaunimui ir bendruomenei.
 • Paminklas Andriui Višteliui-Višteliauskui, Kluoniškių k., Zapyškio sen.
 • Kudirkos akmuo – prie kurio ilsėdamasis, Vincas Kudirka, manoma, pradėjo kurti „Tautišką giesmę“.
 • Stogastulpis knygnešiams bei šauliams, Kluoniškių k., Zapyškio sen.
 • Partizanų žudynių ir kapo vieta, Kluoniškių k., Zapyškio sen.

Kolektyvai

Repeticijų laikas

Folkloro ansamblis „Altonė“ (vad. J. Bytautė ir M. Perminienė) – I 18.00 – 21.00 val.

Zapyškio pagrindinės mokyklos salė

Folkloro sutartinių ansamblis „Devyniaragė“ (vad. M. Perminienė) – I, IV 18.00 – 20.00 val.

Zapyškio laisvalaikio salė