2024-01-23

Sausio 23-ąją kartu su etnografe Jūrate Bytaute sukome lietuviškus ratelius, mokėmės tradicinių lietuviškų šokių žingsnelių. Sušokome polkutę, šokį „Ant kalno karklai siūbavo“ ir kitus.

Supratome, kad ne viskas pavyksta iš pirmo karto, tačiau gera nuotaika aplankė visus vakaro dalyvius!

Dėkojame etnografei Jūratei ir visiems susirinkusiems ir šokusiems kartu!