+370 37 534114 ezereliokultura@gmail.com facebook accesibility

Etninė kultūra ir Nematerialus kultūros paveldas

Kauno rajono kairiojo Nemuno kranto teritorija, kurią aptarnauja Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras, turtinga kultūros paveldo objektais. Turime 3 piliakalnius (Altoniškių, Jadagonių, Pyplių), 2 alkakalnius (Jadagonių ir Riogliškių), Zizų plokštinį kapinyną, istorines kapines įvairiuose kaimuose,  senąją Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo gotikinę bažnyčią ir jos prieigas, kitas senovę menančias erdves, kuriose rengiamos etnokultūrinės šventės.

Vietovėje gyventa nuo akmens amžiaus, todėl joje per šimtmečius sukaupta ir išlikę įvairiausių vertybių ne tik senuosiuose upelių ar kaimų pavadinimuose, bet ir išlikusioje, Zapyškio bibliotekoje saugomoje kraštotyrinėje medžiagoje. Tai Juozo Obelienio iš B. Sutkaus ir kitų pateikėjų užrašyti pasakojimai apie vietovardžių ir upėvardžių kilmę, vietines dievybes, su piliakalniais ir alkakalniais, senąją Zapyškio gotikine bažnyčia susijusios legendos.

Turime ir dainų, užrašytų mūsų krašte nuo XIX a. pab., išsibarsčiusių įvairiuose dainynuose, išsaugotų asmeniniame Liaudanskų šeimos archyve bei surinktų ir aprašytų vietiniame paveldo sąvade. Šias dainas dainuoja mūsų folkloro ansambliai „Ringauda“ ir „Altonė“ taip užtikrindami dainavimo tradicijos tęstinumą šiame krašte.

Taip pat galime pasidžiaugti, kad mūsų krašte yra išlikusios žinios apie čia gyvenusius kanklininkus Staniulius. Jų palikuoniai išsaugojo savo protėvio Simo Staniulio kankles, pagamintas dar 1787 m. Pagal šių kanklių pavyzdį yra pagamintos 7 kanklės, kuriomis skambina folkloro ansambliai.

Šiuolaikiniai reiškiniai, saugantys lietuvišką tapatumą bei prigimtinių vertybių perimamumą, užtikrinantys paveldo objektų lankomumą ir žinomumą – tai kiekvienais metais švenčiamos apeiginės kalendorinės šventės: Užgavėnių šventės Ringauduose ir Zapyškyje, Pavasario lygiadienio šventė Ovos upelio slėnyje prie Altoniškių piliakalnio, Jorės šventė ant Pyplių piliakalnio, Rasos – Vasaros saulėgrįža prie Altoniškių piliakalnio ir jo prieigose, Žolinė Jadagonių kaime, Rudens lygiadienis ir baltų vienybės diena prie Zapyškio aukuro (senosios Zapyškio gotikinės bažnyčios prieigose) ir ant Pyplių piliakalnio, Ilgių (Vėlinių) giesmių vakaras Zapyškyje, Žiemos saulėgrįžos šventė Zapyškyje.

Remiantis senovinių apeigų aprašymais folkloro kolektyvai ant piliakalnių ir jų prieigose švenčia ir šeimos šventes (vestuves, vardynas ir kt.). 

Turime ir dvi sutartinių giedotojų grupes „Devyniaragė“ (Zapyškis) ir „Gaudė“ (Ringaudai). Mūsų krašte šie kolektyvai išlaiko seniausią išlikusį iki šių dienų dainuojamo folkloro žanrą – sutartines. Tad ir mūsų apeiginės šventės įgauna savito archaiško skambesio.

Dvi Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro darbuotojos yra tautodailinikės. Etnografė Jūratė Bytautė veria šiaudinius sodus ir audžia rinktines juostas, o meno vadovė Liuda Liaudanskaitė margina kiaušinius skutinėjimo būdu. Savo žiniomis tautodailininkės mielai dalinasi su visais norinčiais.