+370 37 534114 ezereliokultura@gmail.com facebook accesibility

Veiklos sritys

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras su jam priklausančiomis Alšėnų, Ringaudų ir Zapyškio laisvalaikio salėmis yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2013 12 31. Adresas – Kauno gt. 21, Ežerėlis 53393, Kauno r., tel.\fax. (837) 534 114, laikinai einanti direktorės pareigas Kristina Štaupaitė, mob.8682 13946, el.p. ezereliokultura@gmail.com. Ežerėlio kultūros centre yra 150 vietų salė su scena, repeticijų kambariai, pagalbinės patalpos. Tame pačiame pastate įsikūrusi moderni biblioteka.

Alšėnų laisvalaikio salė savo veiklą vykdo Mastaičių pradinės mokyklos patalpose.
Ringaudų laisvalaikio salė savo veiklą vykdo Ringaudų pradinės mokyklos patalpose.
Zapyškio laisvalaikio salė savo veiklą vykdo Zapyškio pagrindinės mokyklos patalpose.

Kultūros centro tikslas – teikti gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius, sudarančias sąlygas bendruomenės saviraiškai, jaunimo politikos ir kultūros renginių plėtrai.

Kultūros centras ir jam priklausančios laisvalaikio salės, vykdydami pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros prieinamumą;
 • organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų veiklą;
 • teikia kultūrinių renginių organizavimo paslaugas;
 • rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • organizuoja pramoginius, edukacinius, sociokultūrinius ir kitus renginius;
 • organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kalendorinių švenčių minėjimus;
 • sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai;
 • rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu, tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
 • kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;
 • rengia ir įgyvendina aptarnaujamos teritorijos kultūrinių programų projektus, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;